Concept
Voedselveiligheid
De maaltijden

Voedselveiligheid

Sommige mensen stellen zich misschien vragen over de traceerbaarheid van de voedingswaren in alle stadia van de Diet in the Box productie. Ze kunnen worden gerustgesteld want Diet in the Box geeft blijk van onberispelijke striktheid en heeft zichzelf ongemeen strenge hygiënische normen opgelegd.

De keuken van het bedrijf werd officieel erkend door het Ministerie van Volksgezondheid.

De lokalen alsook de productiemethode kregen de keuring van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Een controle garantie die Diet in the Box toelaat haar producten aan de grote distributieketens te verkopen, zoals Deli Traiteurs of GB Express. Een verkoopnetwerk dat in 2006 zal uitgebreid worden tot andere warenhuizen.

De productie is onderworpen aan een dubbel controlesysteem. Eerst worden de maaltijden door een diëtist gecontroleerd op basis van referentietabellen; een tweede controle wordt daarna uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium.

Ander pluspunt van de Diet in the Box producten : de bewaarmethode, namelijk verpakking onder gewijzigde atmosfeer. Een ingenieuze techniek die de lucht in de verpakking door gassen vervangt. Het voordeel is dat het product langer bewaard kan worden doordat de enzymen inactief worden gemaakt en de microbiële groei wordt gestopt. De Diet in the Box maaltijden blijven 10 dagen houdbaar.

De etiketten vermelden de exacte samenstelling van het gerecht en de keuringsnummers.
Homepage
Bestellen ?
Pers
Contact